Dostępność komunikacyjna tematem FE

Dostępność komunikacyjna tematem FE

Źródło: www.kurier.pap.pl

Kwestia dostępności komunikacyjnej była jednym z tematów Forum Ekonomicznego w Krynicy. Otwierając panel „Dostępność komunikacyjna”, prezes PKP PLK Ireneusz Merchel przypomniał, że jednym z głównych narzędzi, które pomagają w walce z wykluczeniem komunikacyjnym, jest Krajowy Program Kolejowy z budżetem w wysokości 70 miliardów złotych.

„W ramach modernizacji linii kolejowych przebudowujemy setki stacji, nowych peronów, przejść dla pasażerów. Wybudowaliśmy 130 peronów w nowych lokalizacjach. Ponadto w ramach zwiększania dostępności, przy modernizacji linii kolejowych dbamy o to, aby wszystkie dojścia do peronów były przystosowane także dla osób o ograniczonej sprawności, a więc muszą być wyposażone w windy, pochylnie, żeby każdy mógł z nich skorzystać” – mówił Merchel.

Prezes PKP PLK dodał, że podczas modernizacji często dodawane są nowe elementy poprawiające dostępność komunikacyjną, mimo że pierwotnie nie przewidywały tego dokumenty projektowe. „Robimy korekty projektów, budujemy dodatkowe przejścia dla pieszych, dodatkowe wiadukty. To wszystko ma jeden podstawowy cel - aby linia kolejowa, która jest modernizowana, nie dzieliła miejscowości na pół, a wręcz ją łączyła” – zaznaczył Merchel.

Adam Laskowski, prezes PKP Intercity, mówił z kolei o zwiększeniu dostępności usług. „W rozkładzie jazdy 2015/2016 nasze pociągi zatrzymywały się na 333 stacjach. W przyszłym rozkładzie 2019/2020 planujemy, że tych stacji będzie ponad 400” – powiedział.

Laskowski wspomniał też o projekcie wspólnego biletu, w którym oprócz PKP Intercity uczestniczą przewoźnicy samorządowi i przewozy regionalne. „W przyszłości chcielibyśmy włączyć do tego programu także przewoźników autobusowych, jak również warszawski ZTM, czy WKD” – powiedział Laskowski.

Mirosław Gilarski, prezes PKP Telkol, wskazał z kolei m.in. na bikesharing, czyli możliwość wynajmowania rowerów i tworzenia parkingów przy stacjach i dworcach kolejowych. Jego zdaniem są to rozwiązania, które doskonale zwiększają dostępność kolei. „Badania wskazują, że pieszy do 2 km dojdzie do stacji kolejowej. Ale jeśli miałby do dyspozycji rower, to ta odległość zwiększa się do 4 km, a jeśli ma rower elektryczny, to ten dystans zwiększa się już do 8 km. Taki projekt jest analizowany w PKP” – oświadczył Gilarski.

O poprawianiu dostępności w obszarze przewozów towarowych mówił natomiast członek Zarządu PKP Cargo Witold Bawor. „Dostępność w tym obszarze rozumiemy poprzez budowanie szerokiej oferty logistycznej dla końcowego odbiorcy” – podkreślił Bawor. Zaznaczył przy tym, że do tego potrzeba spełnić kilka warunków.

„Musimy mieć doskonale zorganizowaną sieć terminali kontenerowych, nie tylko logistycznych, do tego spójny system zarządzania tymi terminalami i wreszcie musimy sprawnie realizować przewozy pomiędzy nimi” – tłumaczył Bawor.

Jego zdaniem, aby tego dokonać konieczne jest wyposażenie w postaci odpowiednich platform do przewozu kontenerów oraz odpowiednie lokomotywy, w tym przede wszystkim lokomotywy wielosystemowe, które pozwolą na realizowanie przewozów międzynarodowych.

Forum Ekonomiczne w Krynicy to największa tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród gości trzydniowego spotkania, zwanego często „polskim Davos”, tradycyjnie są przedstawiciele rządów i parlamentów z krajów regionu, szefowie wiodących spółek, eksperci, naukowcy, ludzie kultury oraz mediów z kilkudziesięciu krajów. Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

« powrót