Dostępny Bankomat

Dostępny Bankomat

Projekt „Dostępny Bankomat” – to przedsięwzięcie realizowane przez Grupę roboczą ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki działającą przy Związku Banków Polskich, we współpracy z bankami i Fundacją Widzialni. Patronami projektu są: Narodowy Bank Polski i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Baza zawiera bankomaty z takimi udogodnieniami jak: klawiatura numeryczna z oznaczeniem w brajlu, tryb dla osób z niepełnosprawnością wzroku po naciśnięciu klawisza 5,opis elementów urządzenia w brajlu, tryb kontrastowy, system komunikacji głosowej (wejście/gniazdo słuchawkowe), możliwość dokonania transakcji bez użycia karty (np. BLIK, autoryzacja kodem mobilnym banku czy telefonem z systemem NTF, itp.), możliwość transakcji zbliżeniowych, dotykowa klawiatura/dotykowy ekran, podjazd i przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach.

Stworzona baza informacji na temat bankomatów – ich lokalizacji i przystosowaniach - ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami większą aktywność i samodzielność. Projekt ma za zadanie z jednej strony ułatwić użytkownikom zlokalizowanie urządzenia i umożliwić  skorzystanie z usług bankowych, a z drugiej zachęcić banki do prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia dostępności swoich urządzeń osobom z niepełnosprawnościami.

« powrót