GOPR w Wałbrzychu bardziej dostępny

GOPR w Wałbrzychu bardziej dostępny

Środki finansowe na remont stacji Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR zostały pozyskane z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przy ul. Poznańskiej, w lewym skrzydle budynku stanie nowy garaż dla pojazdów ratowniczych. Nad garażami powstaną sale wykładowe. Tutaj prowadzone będą szkolenia teoretyczne i praktyczne dla ratowników. Część obiektu zostanie zagospodarowana na potrzeby magazynu, który posłuży do przechowywania sprzętu ratowniczego.     

Rozbudowana siedziba GOPR będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną udogodnienia dla osób z różnymi stopniami niepełnosprawności. Przygotowany przez ratowników projekt rewitalizacji Stacji GOPR oraz terenów przyległych ma kosztować 1.252.756,96 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie 1.190.119,11 zł.

« powrót