Kraków mniej znany

Kraków mniej znany

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie, poświęcone starodrukom odbyło się w klasztorze oo. Karmelitów na Piasku. Inauguracyjny wykład „Podróż w świat dawnych ksiąg i rękopisów” wygłosił dr Szymon Sułecki, wybitny znawca dziejów książki rękopiśmiennej i drukowanej. Naukowiec przybliżył dzieje książki drukowanej. Opowiadał o etapach jej powstawania, technikach zszywania, oraz oprawiania.

Kolejny wykład zostanie zorganizowany w maju w forcie Luneta Warszawska. W tym miejscu w latach 1945-1946 mieściło się więzienie Urzędu Bezpieczeństwa. Podczas spotkania przybliżona zostanie historia więziennictwa od czasów średniowiecza i architektury fortecznej Krakowa.

Zapowiedzi poszczególnych spotkań będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie.

« powrót