Legionowo miastem bez barier

Legionowo miastem bez barier

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursów: literackiego, plastycznego i form scenicznych oraz nabór kandydatów do orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnych”.

Kategorie konkursowe i terminy przyjmowania zgłoszeń:

- 2-6 marca – Powiatowy Konkurs Plastyczny
- 2-6 marca – Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja wymarzona kraina”
- do 14 lutego – Powiatowy Konkurs Literacki „Jesteśmy razem”
- do 14 lutego – Powiatowy Przegląd Form Scenicznych i Medialnych
- do 14 lutego – zgłaszanie kandydatów do orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego”

Organizatorzy wydarzenia:

- Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
- Fundacja „Promień Słońca”
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny „Milenium” w Legionowie
- Powiat legionowski
- Miasto Legionowo
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
- Arena Legionowo
- KZB Legionowo
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Legionowie
- Muzeum Historyczne w Legionowie
- Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
- Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

« powrót