Lepsze warunki do rehabilitacji

Lepsze warunki do rehabilitacji

Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne – Zawodowe w Biskupcu prowadzi koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest to jedna z największych i najstarszych placówek dla osób z niepełnosprawnościami w regionie. Działa już 30 lat, zapewniając podopiecznym możliwości rozwoju oraz zdobywania nowych umiejętności w warsztatach terapii zajęciowej i zakładzie aktywności zawodowej.

Potrzeby ośrodka są coraz większe. Dlatego niebawem rozpocznie się rozbudowa centrum. W nowym skrzydle powstaną nowoczesne sale rehabilitacyjne oraz strefa z symulatorem mieszkaniowym, który będzie przygotowywał osoby niepełnosprawne do samodzielnego życia. Część obiektu zostanie zagospodarowana na potrzeby nowej placówki – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Tutaj wsparciem zostaną objęte dorosłe osoby z niepełnosprawnościami.

Koszt inwestycji to ponad 5,5 mln zł. Prace budowlane mają zakończyć się w październiku 2021 roku.

« powrót