Materiały dydaktyczne bez barier

Materiały dydaktyczne bez barier

Konspekty dla osób niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją są dostępne na stronie internetowej MEN.

Ćwiczenia „Język polski na plus” adresowane są do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Służą utrwalaniu wiedzy o języku polskim. Pomagają również w kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami.

Materiały opracowane przez ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiadają współczesnym standardom międzynarodowym. Ich struktura jest przejrzysta i pozwala na gradację poziomu trudności w trakcie długoterminowej pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Materiały dydaktyczne są dostępne na stronie internetowej MEN.

« powrót