Rada

Grzegorz Heromiński - aktor filmowy i teatralny

Mikołaj Klimek - aktor filmowy i teatralny, lektor 

Grzegorz Chmielewski - przedsiębiorca