Uprawnienia kodowane na dłużej

Uprawnienia kodowane na dłużej

Dotychczas uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla osoby niepełnosprawnej mogło zostać zakodowane na rok. Według nowych regulacji termin ważności uprawnień zostaje wydłużony i będzie można je wgrać na Spersonalizowaną WKM na dwa lata. Jednocześnie uprawnienia osób, które ukończyły 70 lat pozostają bez zmian i nadal można je zakodować na pięć lat.

Osoby niepełnosprawne, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz osoby, które ukończyły 70 lat, mogą wgrać swoje uprawnienia we wszystkich Punktach Obsługi Pasażerów ZTM w dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: (22) 45-94-131 w godz. od 8.00 do 16.00. Wyjątkiem jest POP przy ul. Żelaznej 61, gdzie uprawnienia kodowane będą jak dotychczas, bez konieczności uzgadniania telefonicznego.

Przypomnijmy, że na Spersonalizowaną WKM można również wgrać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługujące innym grupom pasażerów. Taką możliwość mają osoby korzystające z pomocy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej na podstawie zaświadczeń wydanych przez te instytucje, zgodnie z okresem ich obowiązywania.

« powrót