Urząd Miasta Rydułtowy bez barier

Urząd Miasta Rydułtowy bez barier

System informacji wizualnej wdrożony w Urzędzie Miasta Rydułtowy składa się z czterech poziomów: Pierwszy – obejmuje komunikaty i informacje zewnętrzne. Drugi – tablice z mapą informacyjną, usytuowane w holach przy wejściach głównych. Trzeci – tworzą tablice oznaczające piętra. Na czwarty – składają się tablice przydrzwiowe znajdujące się bezpośrednio przy wydziałach magistratu.

System informacji wizualnej został dostosowany do potrzeb osób niewidomych oraz słabosłyszących. W komunikatach wizualnych prezentowane są treści w brajlu. Osoby z niedosłuchem mogą skorzystać z pętli indukcyjnych. W takie urządzenia wyposażono: sekretariat burmistrza, kasę, biuro obsługi mieszkańca, oraz stanowisko ewidencji ludności i działalności gospodarczej.

« powrót