Legnicki szpital bardziej dostępny

Legnicki szpital bardziej dostępny

Modernizacja objęła przebudowę pomieszczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz adaptację wnętrz na potrzeby poradni: chirurgii ogólnej, dziecięcej, urazowo-ortopedycznej, neonatologicznej i kardiologicznej. Metamorfozę przeszła również poradnia chemioterapii.

Cały obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po remoncie powierzchnia szpitala przeznaczona na działalność poradni specjalistycznych zwiększyła się z ok. 1000 mkw. do ponad 1600 mkw. Korzystający z ich pomocy pacjenci będą teraz leczeni w jeszcze lepszych warunkach.

Placówka została zmodernizowana w ramach projektu „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. Wartość inwestycji to prawie 10 milionów złotych. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Samorząd województwa przekazał ok. 7 milionów złotych.

« powrót