Więcej środków dla WTZ

Więcej środków dla WTZ

Źródło: www.centrumprasowe.pap.pl

– Wspieranie warsztatów zajęciowych dla osób z niepełnosprawnościami to jeden z priorytetów Funduszu. Dofinansowujemy koszty tworzenia i działalności placówek, które pomagają osobom niepełnosprawnym w zdobyciu samodzielności, nauce i podjęciu pracy – wyjaśnia Marlena Maląg, prezes PFRON.

Warsztaty terapii zajęciowej wspierane są przez PFRON zgodnie z zasadą współfinansowania. Oznacza ona solidarne ponoszenie kosztów tworzenia i działania placówek również przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub inne podmioty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Fundusz może dofinansować maksymalnie 70 proc. kosztów utworzenia warsztatu i 90 proc. kosztów jego utrzymania.

W tym roku wsparcie WTZ wyniesie prawie 492 mln złotych. Fundusze wspomogą ponad 27,6 tys. osób niepełnosprawnych z całej Polski. Od 2015 roku budżet na realizację tego celu wzrósł o ponad 105 mln złotych.

Dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej wzrośnie również w kolejnych latach. W 2020 r. kwota dofinansowania tego typu placówek ze środków Funduszu wyniesie ponad 531,7 mln zł, a w 2023 r. – ponad 551,6 mln zł.

Z roku na rok zwiększają się kwoty dofinansowania rocznego pobytu dla jednego uczestnika WTZ. W tym roku będzie to 17 796 zł, a w 2020 r. – 18 996 zł.

Warsztaty terapii zajęciowej są placówkami, które dają osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika.

Od zeszłego roku uczestnicy warsztatów mają możliwość odbywania praktyk zawodowych, przez co mogą zapoznać się wcześniej z pracą w konkretnym zakładzie pracy. W ten sposób osoby z niepełnosprawnościami będą jeszcze lepiej przygotowane do rozpoczęcia aktywności zawodowej.

kom/ mgost/

« powrót