Znajdź pracę na Giełdzie Pracy

Znajdź pracę na Giełdzie Pracy

We wtorek, 4 grudnia w godz. od 10.00 do 14.00 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaprezentują się firmy, które posiadają oferty pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami.

Praca dla osób niepełnosprawnych stanowi nie tylko źródło zaspokojenia potrzeb materialnych oraz własnych aspiracji zawodowych. Możliwość współpracy z osobami zdrowymi, codzienny kontakt z otoczeniem sprawia, że staje się ona wspaniałą i skuteczną formą rehabilitacji zawodowej.  Życie i praca w społeczeństwie bez poczucia dyskryminacji pomaga niepełnosprawnym w osiągnięciu satysfakcji, która przekłada się na lepsze zdrowie psychiczne i samopoczucie. Człowiek, który czuje się potrzebny i ma wrażenie, że robi coś pożytecznego ma zwykle większą motywację do pracy niż pozostali. Zdaje sobie również sprawę z tego, że musi szanować obecną pracę bardziej niż osoby zdrowe, ponieważ ma od nich zdecydowanie mniejsze szanse na znalezienie nowej posady.

Jako, że praca jest dla osób niepełnosprawnych pożądaną formą rehabilitacji społecznej konieczne jest zaangażowanie odpowiednich instytucji, które zajmą się edukacją społeczeństwa pod względem zmiany wyobrażeń i zachowań wobec niepełnosprawności. Integracja z niepełnosprawnymi może bowiem przynieść obopólne korzyści – zarówno niepełnosprawnym, jak i osobom zdrowym.

Praca jest drogą do pełnej integracji, dlatego Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych postanowiła zorganizować  Giełdę Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.

« powrót