Mniej barier i utrudnień w Bytomiu

Mniej barier i utrudnień w Bytomiu

Plan inwestycji jest już gotowy! Prace remontowo-budowlane obejmą: odnowienie chodników oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, planowana jest również budowa nowych schodów o nawierzchni z kostki betonowej. Po modernizacji, ciąg pieszo-komunikacyjny przy ulicy Chorzowskiej stanie się bardziej dostępny dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Koszt inwestycji to 504 tys. zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace budowlane mają zostać zakończone najpóźniej w czerwcu 2022 roku.

« powrót