Przedszkole bez barier w Turowie

Przedszkole bez barier w Turowie

Plan inwestycji zakładał wybudowanie wielofunkcyjnego pawilonu przedszkolnego z licznymi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców Turowa oddano jedną z najnowocześniejszych placówek wczesnoszkolnych w regionie. Maluchy będą mogły korzystać z dwóch sal edukacyjnych, łazienki, toalety, a także szatni i stołówki.

Zajęcia w przedszkolu ma prowadzić doświadczona kadra pedagogiczna. Najmłodsi będą się uczyć w kolorowych, dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i terapeutycznych. Koszt inwestycji to 1,7 mln zł.

Zadanie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny” jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 12. Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Północnego.

« powrót