Muzeum i Centrum bez barier

Muzeum i Centrum bez barier

Na lokalizację interaktywnego muzeum i centrum edukacyjno-kulturalnego wyznaczono budynek przy ul. Staroszkolnej 10. Obiekt, w którym dawniej mieściło się przedszkole zostanie odnowiony i zmodernizowany. Prace prowadzone będą pod nadzorem konserwatora zabytków.

Część muzealna ma zostać zagospodarowana na potrzeby Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego, które obecnie mieści się w III Liceum Ogólnokształcącym. Planowane są tutaj dwie wystawy stałe. Jedna poświęcona będzie historii Kanału Bydgoskiego, druga żegludze śródlądowej w Bydgoszczy.

Centrum edukacyjno-kulturalne zostanie udostępnione członkom kół i klubów miejskich oraz organizacjom działającym w dzielnicach Okole i Wilczak-Jary. Można tu będzie organizować spotkania, konferencje i warsztaty. Cały obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni będą mogli korzystać z podjazdu i platformy łączącej parter z wyższymi kondygnacjami budynku.    

Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Koszt prac budowlanych to 2,6 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

« powrót