Wyższe emerytury i renty

Wyższe emerytury i renty

Najniższa emerytura wzrośnie z 1000 zł do 1029,80 zł. Przeciętna emerytura wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie wynosić 2273,76 zł. Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS zostanie podniesiona z 1622,08 zł do 1670,42 zł, a przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie z 1909 zł do 1965,89 zł.

Osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, którym przyznano emeryturę z urzędu, otrzymają wyrównanie do 1 tys. zł za miesiące, w których nie mogli pobierać najniższego świadczenia emerytalnego. Osoby z częściową niezdolnością do pracy otrzymają wyrównanie w wysokości 750 zł.

« powrót