Media

Relacje z mediami, promocja i reklama

Bartosz Szpurek

Dyrektor ds. Public Relations 

e-mail: biuro@kreatywniniewidzialni.pl