Rada

Grzegorz Heromiński - aktor filmowy i teatralny 

Grzegorz Chmielewski - przedsiębiorca